Şərəfli Ömür Yolu » İnterxəbər.Az
interxeber.az » Son xəbərlər » Şərəfli Ömür Yolu


Şərəfli Ömür Yolu

3-11-2019, 14:16
Oxunub: 133
Çap et
Şərəfli Ömür Yolu
Media araşdırma mərkəzi və Azərbaycan avropanın saytı tərəfindən keçirilmiş rəy sorğusunun nəticəsinə əsasən,
elm və təhsil sahəsində göstərdiyiləri uğurlu xidmətlərinə görə Professor Oktay Əkbərov "Şərəfli Ömür Yolu" adına layiq görülüblər.
Ömür yoluna nəzər salanda zəngin bioqrafiyaya malik olan əslən Salyanan olan Əkbərov Oktay Hümmət oğlu haqqında söz açmaq əslində çox cetindir. Belə demiş söyləmiş ata-babalarımız alimin (ülemanın) mürəkkəbi şəhidlərin qanından üstün tutulur. Təsadüfü deyildir ki; elmlərin şahı olan ümumən kimya alimi'
Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının "əməkdar müəllimi" fəxri adı verilib. Elə buna görədə bu zəngin büsbütün həyati bioqrafiyasını sizlərə təqdim edirik
1939-cu ildə Salyan rayonunun Yuxarı xalac kəndində anadan olub.1957-ci ildə Salyan şəhər 3 saylı orta məktəbini qızıl medalla bitirib.1957-62-ci illərdə BDU-nin kimya fakültəsinin tələbəsi olub.1962-65-ci illərdə BDU-nun aspirantı. 1965-1988-ci illərdə BDU-nun kimya fakültəsində assistent, baş müəllim, dosent və 1989-cu ildən BDU-nun kimya fakültəsinin „Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası“ kafedrasının professorudır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1962, kimya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti.
1962-1965, aspirant, Bakı Dövlət Universiteti.
1965, k.e.n..“Fluorenin alkilləşməsi”.
1988, k.e.d.,“Monoallil efirləri və allilaromatik karbohidrogenlər əsasında polimerlərin sintezi”,Moskva.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1965-1967, assistent, Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrası,kimya fakültəsi, BDU
1967-1970, baş müəllim, Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrası, kimya fakültəsi, BDU
1970-1989, dosent, Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrası, kimya fakültəsi, BDU.
1989- indiyədək professor, Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrası, kimya fakültəsi, BDU.
1998- 2019 - Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının müdiri
200-dən çox əsər .
12 kitab.
8 patent.
7 elmlər namizədi.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Allil monomerlərinin kompleks əmələgətiricilər iştirakilə polimerləşməsinin tədqiqi

Malein anhidridi və allil monomerləri birgə polimerləri əsasında kompozisiyaların, sorbentlərin və nanokompozitlərin sintezi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Türkiyə, Yaponiya, Rusiya, Ukrayna, Kazaxstan, Gürcüstan da olan simpozium və konfranslarda iştirak

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. The Radical Terpolymerization of Heptene-1 with Maleic Anhydride and Styrene. Materials Research Innovations, 2008, v.12, №4, p. 210-212.

2. Аdsorption of uranyl ion from aqueous solutions using crosslinked Allylpropionate-Maleic Anhydride-Sty­rene terpolymer. Hydrometallurgy, 2009, v.100, № 1-2, p. 76-81.

3. Studies on the -ions sorption from aqueous solutions by modified hepten-maleic anhydride-styrene terpolymer. Materials Research Innovations, 2010, v.14, №2.

4. Synthesis and uranyl ion ad­sorption study of cros­s­linkedAllylpropionate-Maleic Anhydride-Styrene terpolymer. Turkish J.Chem., 2010, v.34, №1, p.99-108.

5. Sorption of uranyl ions from aqueous solutions using cross-linked maleic anhydride-octene-styrene terpolymer. J. Appl. Polym. Sci., 2010, v.118, p.3570-3575.

6. Novel functional polymer-sorbent for Adsorption Ura­nyl ions from aqueous solutions. Iranian Polymer Jour­­nal, 2010, v.19 no 9, p.717-725.

7.The modified co-(heptene-1-maleic anhydride)-polymer as an adsorbent for uranyl ions removal from aqueous solutions. Int. Journal of Chem. Sci. And Techn., 2011, vol.1 no 1, pp. 11-20.

8. The Influence of g-Irra­di­a­tion on Structuration in Solutions of BNR and properties Films.Open Journal of Phy­sical Chemistry, 2012, iss. 2, pp.182-184.

9. Modified Maleic Anhydride-allylpropionate-styrene terpolymer as Adsorbent for Removal Copper ions from aqueous solution. International Journal of Research in Chemistry and Environment, v.2, iss.4, Oct., 2012, pp.220-227.

10. Study of the Struture and Parameters of Grid of Hydrogenated Butadiene Rubber cross-linked with Polymer Peroxides.American Journal of Polymer SScience, v.2, iss.5, 2012, pp.122-128.

11. Study of Influence of Copolymer Vinyl Chloride and Vinyl Acetate on the PProperties of Butadiene Nitrile Rubber. International Journal of Composite Materials, 2012, 2(6), 137-141

12. Radiation-Chemical Structure of Acrylo-Nitrile-Butadiene Rubber with Copolymer Vinyl Chloride and Vinyl Acetate.American Journal of Polymer Science, 2013, 3(4), 76-82.

13. The Influence of -Irradiation on Structuration in Solutions of BNR and Propeties of Films.Open Journal of Physical Chemistry, 2012, v.2, p.182-184.

14. Interactions of Sensitizer Disulfochloride Aromatic Compounds with Unsaturated Elastomers.International Journal of Advanced Chemical Technology, v.2, iss. 6, 2013, p.14-19.

15.Synthesis of ZnS nanocrystals within Maleic Anhydride-Octene-1-Vinylbutyl ether terpolymer template and its characterizations. International Journal of Advanced Chemical Technology, v.3, iss. 1, 2014, p.14-18.

16. Synthesis of CdS and ZnS nanocrystals in the template of maleic anhydride-octene-1-vinyl butyl ether terpolymer. Azerbaijan Journal of Physics, Series: En., vol. XVI, Number 4, 2013, p.25-27.

17. Synthesis and characterization of polyvinyl alcohol based multiwalled carbon nanotube nanocomposites.Physica E v. 61, pp.129-134, 2014.

18. Facile synthesis of CuS nanoparticles deposited on polymer nanocomposite foam and their effects on microstructural and optical properties. Europ. Polym. J., 68, July, (2015), 47-56.

19. Synthesis and characterization of CdS nanoparticle based multiwall carbon nanotube-maleic anhydride-1-octene nanocomposites. Physica E , v.69, 2015, 212–218

20. Synthesis and characterization of CdS nanocrystals in Maleic Anhydride-Octene-1Vunylbutyl Ether terpolymer matrix. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, vol. 81, 2016 p.150-155 .

21..Removal of copper ions from water solution by sodium salt of the maleic acid-allylpropionate-styrene terpolymer. Water Science and Technology. 2016, 74(6), 1484-1491.

KITABLAR

1) „Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası“(dərslik)- 2009. 366s.

2) „Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyasından praktikum“(dərs vəsaiti)-2014. 224s.

3) „Polimer kompozisiya materialları“ (dərs vəsaiti) -2004

4) „Polimer kimyası laboratuvari“,(türk dilində), dırslik 1997, 190 s.

5) Химия высокомолекулярных соединений (учебное пособие). 2016, 338 с.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

2012-2013- Azərbaycan Resp. Prezidenti yanında Elm Fondunun qrantı.

FƏXRİ ADLAR

2009 - Azərbaycan Respublikasının "əməkdar müəllimi" fəxri adı verilib
Reytinq: