AZƏRBAYCAN ZİYALISI » İnterxəbər.Az
interxeber.az » Son xəbərlər » AZƏRBAYCAN ZİYALISI


AZƏRBAYCAN ZİYALISI

1-02-2020, 00:40
Oxunub: 169
Çap et
AZƏRBAYCAN ZİYALISI
Media araşdırma mərkəzi və Azərbaycan avropanın saytı tərəfindən keçirilmiş rəy sorğusunun nəticəsinə əsasən,
elm və təhsil sahəsində göstərdiyiləri uğurlu xidmətlərinə görə Mirafərim Nəzir oğlu Seyidov "AZƏRBAYCAN ZİYALISI"adına layiq görülüblər.
ADPU-nin Fəlsəfə və sosial fənlər kafedrasının dosenti
Qısa bıoqrafık məlumat

1963-cü il avqustun 9-da Nax.MR-nın Şərur rayonun Oglanqala kəndində anadan olub.

1980-ci ildə Şərur rayon Oglanqala kənd orta məktəbinı bitirib. Evlidir. İki oglu var.

Təhsili

Ali təhsillidir . 1984-cü ildə Lenin ad. Azərbaycan Pedaqoji institutunu Tarix və ictimaiyyət müəllimi ixtisası üzrə bitirib.

1999 –cu ildə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetini hüquqşünaslıq ixtisası üzrə bitirib.

29 mart 2004 –cü ildə Ali attestasiya Komissiyası tərəfindən ona hüquq üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi verilmişdir.

5 noyabr 2012-ci ildə dosent elmi adını almışdır.

Əmək fəaliyyəti:

1984-1997-ci illərdə Şərur rayon Oglanqala kənd orta məktəbində müəllim, təşkilatcı vəzifəsində calışıb.

1997-2005-ci illərdə Azərbaycan Beynəlxalq universitetində kafedra müdiri, dekan müavini,dekan vəzifəsində calışıb.

2006-2017-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu”da Böyük elmi işci, Aparıci elmi işci, Şöbə müdüri əvəzi vəzifəsində calışıb.

2017-ci ilin sentiyabrından bu günə kimi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində müəllim vəzifəsində calışır.

Apardıgı dərslər

-Azərbaycan Respublikasinin Konstitusiyasi və hüququn əsasları .

-H.Əliyev və Azərbaycan Respublikasinin Konstitusiyasi

Əsərlərinin ümumi sayı - 65(altmış yeddi)

Secilmiş əsərləri.

Monoqrafiya. Elxanilər dövləti və hüquqi məsələlərə aid ilk qaynaq. ABU-Bakı -“Maarif”- 2000.səh.140
Monoqrafiya. XV yüzillikdə Azərbaycanda dövlət və hüquq . ABU, Bakı, 2004.səh.150
Monoqrafiya. Qədim dövrdə və erkən orta əsrlərdə Azərbaycanda dövlət idarəçiliyinin və qanunvericiliyinin formalaşması. Bakı, “Təknur” nəşriyyatı, 2008.səh.140.
Monoqrafiya. ЫХ-ХВ ясрлярдя Азярбайъанда дювлят идарячилийинин вя ганунвериъилийин инкишафы. Bakı- Təknur - 2013 səh.336.
Характеристика правовых памятников XI-XII веков «Сиясетнамэ» (книга «Об управлении государством») Низама аль Мулка. «Юрист» jurnalı. Qazaxstan Respublikası. Alma-Ata şəhəri. № 8. 2009.
6. Особенности законодательства Узун Хасана Аккоюнлу в Азербайджане в ХV веке. Среднерусский вестник общественных наук. Орловской региональной академии государственной служвы, Орйол -2011
Reytinq: